Tip of 8 Απριλίου 2013

Tip of 8 Απριλίου 2013
8 Απρ 2013
Τα καρότα αποτελούν ένα από τα διατροφικά “φάρμακα” της φύσης που, μεταξύ άλλων, συντελούν στη σωστή λειτουργία της όρασης και προστατεύουν από τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Για να επωφεληθείτε στο μέγιστο βαθμό από τα οφέλη τους, φροντίστε να τα πλένετε καλά με χλιαρό νερό και σαπούνι πιάτων!