Tip of 19 Ιουλίου 2012

Tip of 19 Ιουλίου 2012
19 Ιούλ 2012
Μπορεί το μοσχαρίσιο κρέας να περιέχει βιολογικά ανώτερη πρωτείνη από το χοιρινό αλλά το λίπος του είναι “κρυμμένο” στο εσωτερικό του και δύσκολα αφαιρείται. Αντίθετα,το περισσότερο λίπος στο χοιρινό κρέας συγκεντρώνεται στα περιφερειακά κομμάτια του με αποτέλεσμα να είναι ορατό και να μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί.