Tip of 16 Οκτωβρίου 2012

Tip of 16 Οκτωβρίου 2012
16 Οκτ 2012
Μπορεί τα χόρτα (πηγή οξαλικού οξέος) να συνδυάζονται ιδανικά με τα τυριά (πηγή ασβεστίου) αλλά ο συχνός συνδυασμός τους μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στα άτομα που έχουν προδιάθεση στο σχηματισμό “πέτρας” στα νεφρά. Όσοι έχετε πρόβλημα προτιμήστε λευκά τυριά που έχουν λιγότερο ασβέστιο!