Παχυσαρκία

Παχυσαρκία
5 Δεκ 2022

Πίνακας IV. Διαφορική διάγνωση του συνδρόμου της παχυσαρκίας κατά Linner

Αιτιολογικοί παράγοντες

Α. Ενδοκρινικές διαταραχές Περίσσεια γλυκοκορτικοειδών, (Σύνδρομο Cushing)

 • Υποθυρεοειδισμός
 • Υποπαραθυρεοειδισμός
 • Υπογοναδισμός (Gonadal deficiency) Υπερινσουλίνωμα, περίσσεια εξωγενούς ινσουλίνης (Σύνδρομο Mauriac

Β. Γενετικές διαταραχές

 • Κληρονομική προδιάθεση παχυσαρκίας
 • Σύνδρομο Laurence-Moon-Barder-Biedl Σύνδρομο Morgani-Morel (έσω μετωπιαία υπερόστωση Ψευδοϋποπαραθυρεοειδισμός
 • Σύνδρομο Prader Willi/Cohen Νόσος αποθηκεύσεως γλυκογόνου
 • Σύνδρομο Klelnfelter
 • Σύνδρομο Tumer

Γ. Δυσλειτουργία υποθαλάμου

 • Όγκοι
 • Φλεγμονή
 • Τραύμα και χειρουργική κάκωση
 • Αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση
 • Λειτουργικές μεταβολές που προκαλούν υπερινσουλινισμό

Δ. Φάρμακα

 • Φαινοθειαζίνες
 • Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
 • Λίθιο
 • Κορτικοστεροειδή
 • Ινσουλίνη
 • Κυπροεπταδίνη

Ε. Διαιτητικοί

 • Διαιτητικοί παράγοντες της μητέρας κατά την ενδομήτρια ζωή (έμβρυα)
 • Διαιτητικές συνήθειες νεογνών

Ανατομικοί

 1. Πολυκυτταρική ή και υπερτροφική, πρώιμης εισβολής, σοβαρή παχυσαρκία
 2. Υπερτροφική κατά την ενηλικίωση (εισβολή), μέσης βαρύτητας παχυσαρκίας

Περιβαλλοντικοί συμβάλλοντες παράγοντες

 1. Μειωμένη δραστηριότητα – αδράνεια
 2. Οικογενειακή επιρροή Γ. Τύπος διαιτολογίου (συνήθειες διαιτητικές)
 3. Κοινωνικοί, οικονομικοί, εδιμικοί παράγοντες
 4. Ψυχολογικοί παράγοντες
 5. Εκπαίδευση