Η Άσκηση

Η Άσκηση
4 Δεκ 2022

Πιθανοί μηχανισμοί που συνδέουν τη σωματική άσκηση με την επιτυχία

 • διατήρησης του βάρους 4
 • Αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση
 • Καλύτερη αεροβική φυσική κατάσταση
 • Βελτίωση σύνθεσης σώματος
 • Απώλεια λίπους
 • Διατήρηση του μυϊκού ιστού
 • Ελάττωση των αποθηκών λίπους
 • Αύξηση ικανότητας μεταβολισμού και οξείδωσης λίπους
 • Έλεγχος πρόσληψης τροφής Βραχυχρόνια ελάττωση όρεξης
 • Ελάττωση πρόσληψης λίπους
 • Ενεργοποίηση θερμογενετικής αντίδρασης
 • Μεταβολικός ρυθμός ηρεμίας
 • Θερμογένεση που επάγεται από την τροφή Αλλαγές στη μορφολογία των μυών και στις βιοχημικές τους δυνατότητες
 • Αυξημένη ευαισθησία στην ινσουλίνη Βελτίωση των επιπέδων λιπιδίων και λιποπρωτεϊνών πλάσματος
 • Ελάττωση αρτηριακής πίεσης
 • Θετικές ψυχολογικές επιδράσεις

ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Π.Ο.Υ.