• Tip of 4/09/2012
  Tip of 4/09/2012
 • Tip of 20/11/2013
  Tip of 20/11/2013
 • Tip of 22/02/2013
  Tip of 22/02/2013
 • Tip of 28/08/2012
  Tip of 28/08/2012
 • Tip of 24/08/2012
  Tip of 24/08/2012
 • Tip of 30/09/2013
  Tip of 30/09/2013
 • Tip of 29/08/2012
  Tip of 29/08/2012
 • Tip of 16/01/2013
  Tip of 16/01/2013
 • Tip of 3/10/2012
  Tip of 3/10/2012
 • Tip of 7/01/2014
  Tip of 7/01/2014
 • Tip of 25/09/2012
  Tip of 25/09/2012
 • Tip of 20/03/2013
  Tip of 20/03/2013
 • Tip of 13/07/2012
  Tip of 13/07/2012
 • Tip of 18/09/2012
  Tip of 18/09/2012
 • Tip of 4/10/2012
  Tip of 4/10/2012
 • Tip of 24/07/2012
  Tip of 24/07/2012
 • Tip of 6/11/2012
  Tip of 6/11/2012
 • Tip of 5/09/2013
  Tip of 5/09/2013
 • Tip of 26/09/2012
  Tip of 26/09/2012
 • Tip of 31/07/2012
  Tip of 31/07/2012
 • Tip of 17/05/2013
  Tip of 17/05/2013
 • Tip of 4/12/2013
  Tip of 4/12/2013
 • Tip of 7/09/2012
  Tip of 7/09/2012
 • Tip of 30/08/2012
  Tip of 30/08/2012
 • Tip of 16/07/2012
  Tip of 16/07/2012
 • Tip of 5/09/2012
  Tip of 5/09/2012
 • Tip of 17/07/2012
  Tip of 17/07/2012
 • Tip of 8/04/2013
  Tip of 8/04/2013
 • Tip of 9/09/2012
  Tip of 9/09/2012
 • Tip of 27/07/2012
  Tip of 27/07/2012
 • Tip of 15/07/2012
  Tip of 15/07/2012
 • Tip of 13/08/2012
  Tip of 13/08/2012
 • Tip of 17/09/2012
  Tip of 17/09/2012
 • Tip of 17/04/2013
  Tip of 17/04/2013
 • Tip of 26/05/2013
  Tip of 26/05/2013
 • Tip of 9/10/2012
  Tip of 9/10/2012
 • Tip of 10/10/2012
  Tip of 10/10/2012
 • Tip of 8/11/2012
  Tip of 8/11/2012
 • Tip of 20/08/2012
  Tip of 20/08/2012
 • Tip of 12/09/2012
  Tip of 12/09/2012
 • Tip of 3/08/2012
  Tip of 3/08/2012
 • Tip of 17/10/2012
  Tip of 17/10/2012
 • Tip of 29/07/2012
  Tip of 29/07/2012
 • Tip of 11/01/2013
  Tip of 11/01/2013
 • Tip of 4/03/2013
  Tip of 4/03/2013
 • Tip of 16/10/2012
  Tip of 16/10/2012
 • Tip of 10/01/2013
  Tip of 10/01/2013
 • Tip of 27/09/2012
  Tip of 27/09/2012
 • Tip of 15/07/2013
  Tip of 15/07/2013
 • Tip of 11/12/2013
  Tip of 11/12/2013
 • Tip of 18/06/2013
  Tip of 18/06/2013
 • Tip of 27/02/2013
  Tip of 27/02/2013
 • Tip of 16/09/2012
  Tip of 16/09/2012
 • Tip of 3/04/2013
  Tip of 3/04/2013
 • Tip of 25/10/2013
  Tip of 25/10/2013
 • Tip of 19/07/2012
  Tip of 19/07/2012
 • Tip of 1/08/2012
  Tip of 1/08/2012
 • Tip of 12/11/2012
  Tip of 12/11/2012
 • Tip of 18/01/2013
  Tip of 18/01/2013
 • Tip of 1/10/2012
  Tip of 1/10/2012
 • Tip of 28/07/2012
  Tip of 28/07/2012
 • Tip of 19/09/2012
  Tip of 19/09/2012
 • Tip of 7/03/2013
  Tip of 7/03/2013
 • Tip of 18/12/2013
  Tip of 18/12/2013
 • Tip of 29/01/2013
  Tip of 29/01/2013
 • Tip of 5/01/2013
  Tip of 5/01/2013
 • Tip of 11/11/2013
  Tip of 11/11/2013
 • Tip of 31/10/2012
  Tip of 31/10/2012
 • Tip of 28/09/2012
  Tip of 28/09/2012
 • Tip of 24/09/2012
  Tip of 24/09/2012
 • Tip of 25/02/2013
  Tip of 25/02/2013
 • Tip of 2/10/2012
  Tip of 2/10/2012
 • Tip of 3/06/2013
  Tip of 3/06/2013
 • Tip of 18/10/2012
  Tip of 18/10/2012
 • Tip of 11/04/2013
  Tip of 11/04/2013
 • Tip of 14/01/2013
  Tip of 14/01/2013
 • Tip of 28/11/2013
  Tip of 28/11/2013
 • Tip of 11/09/2012
  Tip of 11/09/2012
 • Tip of 25/07/2013
  Tip of 25/07/2013
 • Tip of 19/10/2012
  Tip of 19/10/2012
 • Tip of 8/02/2013
  Tip of 8/02/2013
 • Tip of 12/09/2013
  Tip of 12/09/2013
 • Tip of 30/10/2012
  Tip of 30/10/2012
 • Tip of 23/10/2012
  Tip of 23/10/2012
 • Tip of 23/01/2013
  Tip of 23/01/2013
 • Tip of 15/01/2013
  Tip of 15/01/2013
 • Tip of 11/10/2012
  Tip of 11/10/2012
 • Tip of 29/10/2012
  Tip of 29/10/2012
 • Tip of 8/01/2013
  Tip of 8/01/2013
 • Tip of 3/09/2012
  Tip of 3/09/2012
 • Tip of 25/07/2012
  Tip of 25/07/2012
 • Tip of 29/07/2013
  Tip of 29/07/2013
 • Tip of 20/09/2012
  Tip of 20/09/2012
 • Tip of 9/06/2013
  Tip of 9/06/2013
 • Tip of 20/05/2013
  Tip of 20/05/2013

Tip of 28 Νοεμβρίου 2013

Κατηγορία: 2013

Η γλυκόζη αποτελεί βασική πηγή ενέργειας του εγκεφάλου γι'αυτό είναι μεγάλο λάθος να αποκλείουμε τους υδατάνθρακες από τη διατροφή μας.

Η στέρησή τους μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία και έλλειψη πνευματικής διαύγειας και σωματικής ενέργειας, απαραίτητες για τις καθημερινές μας δραστηριότητες!