• Tip of 10/01/2013
  Tip of 10/01/2013
 • Tip of 12/11/2012
  Tip of 12/11/2012
 • Tip of 16/09/2012
  Tip of 16/09/2012
 • Tip of 4/03/2013
  Tip of 4/03/2013
 • Tip of 11/11/2013
  Tip of 11/11/2013
 • Tip of 8/11/2012
  Tip of 8/11/2012
 • Tip of 17/05/2013
  Tip of 17/05/2013
 • Tip of 9/10/2012
  Tip of 9/10/2012
 • Tip of 24/09/2012
  Tip of 24/09/2012
 • Tip of 30/10/2012
  Tip of 30/10/2012
 • Tip of 19/09/2012
  Tip of 19/09/2012
 • Tip of 7/01/2014
  Tip of 7/01/2014
 • Tip of 9/09/2012
  Tip of 9/09/2012
 • Tip of 3/06/2013
  Tip of 3/06/2013
 • Tip of 7/09/2012
  Tip of 7/09/2012
 • Tip of 3/04/2013
  Tip of 3/04/2013
 • Tip of 29/08/2012
  Tip of 29/08/2012
 • Tip of 18/06/2013
  Tip of 18/06/2013
 • Tip of 19/10/2012
  Tip of 19/10/2012
 • Tip of 1/08/2012
  Tip of 1/08/2012
 • Tip of 31/10/2012
  Tip of 31/10/2012
 • Tip of 11/09/2012
  Tip of 11/09/2012
 • Tip of 15/07/2012
  Tip of 15/07/2012
 • Tip of 23/01/2013
  Tip of 23/01/2013
 • Tip of 26/09/2012
  Tip of 26/09/2012
 • Tip of 16/01/2013
  Tip of 16/01/2013
 • Tip of 1/10/2012
  Tip of 1/10/2012
 • Tip of 2/10/2012
  Tip of 2/10/2012
 • Tip of 12/09/2013
  Tip of 12/09/2013
 • Tip of 22/02/2013
  Tip of 22/02/2013
 • Tip of 29/07/2012
  Tip of 29/07/2012
 • Tip of 20/08/2012
  Tip of 20/08/2012
 • Tip of 28/08/2012
  Tip of 28/08/2012
 • Tip of 23/10/2012
  Tip of 23/10/2012
 • Tip of 25/07/2012
  Tip of 25/07/2012
 • Tip of 24/07/2012
  Tip of 24/07/2012
 • Tip of 4/09/2012
  Tip of 4/09/2012
 • Tip of 29/10/2012
  Tip of 29/10/2012
 • Tip of 27/09/2012
  Tip of 27/09/2012
 • Tip of 17/04/2013
  Tip of 17/04/2013
 • Tip of 4/12/2013
  Tip of 4/12/2013
 • Tip of 3/08/2012
  Tip of 3/08/2012
 • Tip of 14/01/2013
  Tip of 14/01/2013
 • Tip of 20/11/2013
  Tip of 20/11/2013
 • Tip of 18/10/2012
  Tip of 18/10/2012
 • Tip of 25/10/2013
  Tip of 25/10/2013
 • Tip of 16/10/2012
  Tip of 16/10/2012
 • Tip of 18/09/2012
  Tip of 18/09/2012
 • Tip of 15/01/2013
  Tip of 15/01/2013
 • Tip of 10/10/2012
  Tip of 10/10/2012
 • Tip of 28/11/2013
  Tip of 28/11/2013
 • Tip of 8/02/2013
  Tip of 8/02/2013
 • Tip of 4/10/2012
  Tip of 4/10/2012
 • Tip of 11/12/2013
  Tip of 11/12/2013
 • Tip of 25/07/2013
  Tip of 25/07/2013
 • Tip of 11/10/2012
  Tip of 11/10/2012
 • Tip of 26/05/2013
  Tip of 26/05/2013
 • Tip of 20/03/2013
  Tip of 20/03/2013
 • Tip of 11/01/2013
  Tip of 11/01/2013
 • Tip of 17/07/2012
  Tip of 17/07/2012
 • Tip of 3/10/2012
  Tip of 3/10/2012
 • Tip of 9/06/2013
  Tip of 9/06/2013
 • Tip of 6/11/2012
  Tip of 6/11/2012
 • Tip of 29/01/2013
  Tip of 29/01/2013
 • Tip of 12/09/2012
  Tip of 12/09/2012
 • Tip of 7/03/2013
  Tip of 7/03/2013
 • Tip of 28/09/2012
  Tip of 28/09/2012
 • Tip of 20/05/2013
  Tip of 20/05/2013
 • Tip of 8/01/2013
  Tip of 8/01/2013
 • Tip of 13/07/2012
  Tip of 13/07/2012
 • Tip of 29/07/2013
  Tip of 29/07/2013
 • Tip of 27/02/2013
  Tip of 27/02/2013
 • Tip of 3/09/2012
  Tip of 3/09/2012
 • Tip of 11/04/2013
  Tip of 11/04/2013
 • Tip of 18/12/2013
  Tip of 18/12/2013
 • Tip of 18/01/2013
  Tip of 18/01/2013
 • Tip of 27/07/2012
  Tip of 27/07/2012
 • Tip of 17/10/2012
  Tip of 17/10/2012
 • Tip of 31/07/2012
  Tip of 31/07/2012
 • Tip of 15/07/2013
  Tip of 15/07/2013
 • Tip of 8/04/2013
  Tip of 8/04/2013
 • Tip of 30/08/2012
  Tip of 30/08/2012
 • Tip of 16/07/2012
  Tip of 16/07/2012
 • Tip of 24/08/2012
  Tip of 24/08/2012
 • Tip of 20/09/2012
  Tip of 20/09/2012
 • Tip of 19/07/2012
  Tip of 19/07/2012
 • Tip of 30/09/2013
  Tip of 30/09/2013
 • Tip of 5/09/2012
  Tip of 5/09/2012
 • Tip of 25/09/2012
  Tip of 25/09/2012
 • Tip of 17/09/2012
  Tip of 17/09/2012
 • Tip of 5/09/2013
  Tip of 5/09/2013
 • Tip of 5/01/2013
  Tip of 5/01/2013
 • Tip of 25/02/2013
  Tip of 25/02/2013
 • Tip of 28/07/2012
  Tip of 28/07/2012
 • Tip of 13/08/2012
  Tip of 13/08/2012

Tip of 28 Σεπτεμβρίου 2012

Κατηγορία: 2012

Το λεμόνι έχει υψηλή περιεκτικότητα σε κιτρικό οξύ, ουσία που βοηθάει στο μεταβολισμό των λιπαρών, συνεφρίνη που αυξάνει τη θερμογένεση και την καύση λίπους και λυκοπένιο που έχει καρδιοπροστατευτική και αντικαρκινική δράση! Μήπως τελικά λίγη "ξινίλα" δεν βλάπτει?