Δημοσιεύματα

Περιέχονται δημοσιεύσεις της Weight free στον εγχώριο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο από το 2001 μέχρι και σήμερα.

Τίτλος Συγγραφέας Εμφανίσεις
Δημοσίευμα Aπρίλιος 2003 Τούκας Γεώργιος 2606
Δημοσίευμα Δεκέμβριος 2002 Τούκας Γεώργιος 2361
Δημοσίευμα Οκτώβριος 2002 Τούκας Γεώργιος 2251
Δημοσίευμα Αύγουστος 2002 Τούκας Γεώργιος 2222
Δημοσίευμα Ιούνιος 2002 Τούκας Γεώργιος 2273
Δημοσίευμα Aπρίλιος 2002 Τούκας Γεώργιος 2391
Δημοσίευμα Δεκέμβριος 2001 Τούκας Γεώργιος 6020
Δημοσίευμα Οκτώβριος 2001 Τούκας Γεώργιος 2926