• Κάπνισμα & μεταβολισμός
  Κάπνισμα & μεταβολισμός
 • Κολίτιδα
  Κολίτιδα
 • Χοληστερίνη
  Χοληστερίνη
 • Αυγό
  Αυγό
 • Πολυτιμότερες τροφές
  Πολυτιμότερες τροφές
 • Πέτρα στα νεφρά…
  Πέτρα στα νεφρά…
 • Δίαιτα
  Δίαιτα
 • Θηλασμός και διατροφή
  Θηλασμός και διατροφή
 • Απογαλακτισμός
  Απογαλακτισμός
 • Μητρικός θηλασμός
  Μητρικός θηλασμός
 • Στρες
  Στρες

Θηλασμός

Διατροφή και μωρό

 • Φίλτρα
apogalaktismos
Κατηγορία: Θηλασμός

Μπορεί το μητρικό γάλα να θεωρείται πλήρης τροφή αλλά,καθώς μεγαλώνει το βρέφος,δεν αρκεί για να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες και τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά.

mitrikos
Κατηγορία: Θηλασμός

Το μητρικό γάλα αποτελεί αναμφίβολα την  ιδανική τροφή για το βρέφος, τουλάχιστον για τους 6 πρώτους μήνες της ζωής του.

thil-diatr
Κατηγορία: Θηλασμός

Οι περισσότερες νέες μαμάδες που αποφασίζουν να θηλάσουν προβληματίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη διατροφή που πρέπει να ακολουθήσουν