• Πολυτιμότερες τροφές
  Πολυτιμότερες τροφές
 • Δίαιτα
  Δίαιτα
 • Στρες
  Στρες
 • Tip of 15/07/2012
  Tip of 15/07/2012
 • Κάπνισμα & μεταβολισμός
  Κάπνισμα & μεταβολισμός
 • Tip of 16/07/2012
  Tip of 16/07/2012
 • Πέτρα στα νεφρά…
  Πέτρα στα νεφρά…
 • Κολίτιδα
  Κολίτιδα
 • Μητρικός θηλασμός
  Μητρικός θηλασμός
 • Θηλασμός και διατροφή
  Θηλασμός και διατροφή
 • Απογαλακτισμός
  Απογαλακτισμός
 • Αυγό
  Αυγό
 • Χοληστερίνη
  Χοληστερίνη
 • Tip of 13/07/2012
  Tip of 13/07/2012

Tip of 11 Δεκεμβρίου 2013

Κατηγορία: 2013

Η στέβια αποτελεί την ιδανική γλυκαντική ουσία που ενδείκνυται για τη δίαιτα σας, καθώς είναι καθαρά φυτικό προϊών με αντιοξειδωτικές ιδιότητες.

Δεν περιέχει θερμίδες και ασπαρτάμη ενώ έχει μηδενικό γλυκαιμικό δείκτη, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη και για διαβητικούς!