• Πολυτιμότερες τροφές
  Πολυτιμότερες τροφές
 • Αυγό
  Αυγό
 • Απογαλακτισμός
  Απογαλακτισμός
 • Tip of 13/07/2012
  Tip of 13/07/2012
 • Κάπνισμα & μεταβολισμός
  Κάπνισμα & μεταβολισμός
 • Μητρικός θηλασμός
  Μητρικός θηλασμός
 • Χοληστερίνη
  Χοληστερίνη
 • Tip of 16/07/2012
  Tip of 16/07/2012
 • Στρες
  Στρες
 • Πέτρα στα νεφρά…
  Πέτρα στα νεφρά…
 • Δίαιτα
  Δίαιτα
 • Θηλασμός και διατροφή
  Θηλασμός και διατροφή
 • Tip of 15/07/2012
  Tip of 15/07/2012
 • Κολίτιδα
  Κολίτιδα

Tip of 5 Φεβρουαρίου 2013

Κατηγορία: 2013

Το ψωμί σίκαλης έχει περισσότερες θερμίδες και λιπαρά από το σταρένιο!

Ωστόσο, αφομοιώνεται πιο αργά από τον οργανισμό και προκαλεί μεγαλύτερη αίσθηση κορεσμού!